Kylie Rocket 1:11:02
Kharlie Stone 42:28
Piper Perri 40:53
Kharlie Stone 32:34
Kharlie Stone 21:13
Kharlie Stone 29:48
Kharlie Stone 43:55